Obsah

Dokumenty

 

 1. Silniční vozidla, pojízdné prostředky a stroje 
 2. Strojní dílna, ruční dílna, sklady, sušárna 
 3. Truhlářská dílna 
 4. Kotoučové brusky 
 5. Kotoučová pila na dřevo (včetně universální pily s ručním posuvem - např. typu HOP) 
 6. Vícedílné žebříky 
 7. Staveniště, pracoviště , podlahy a komunikace - pohyb osob 
 8. Nebezpečné otvory a jámy 
 9. Vstupy, schodište, rampy, výstupové žebříky - pohyb osob po stavbě 
 10. Výstupy a sestupy 
 11. Působení povětrnostních a přírodních vlivů 
 12. Břemena a předměty - pád z výšky 
 13. Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách 
 14. Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou 
 15. Zděné konstrukce zdění 
 16. Míchačky 
 17. Malířské práce 
 18. Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 
 19. Ruční nářadí 
 20. Natavovací hořáky, přístroje a agregáty na PROPAN-BUTAN, (kovová tlaková láhev) 
 21. Spotřebiče na plynná paliva v budovách 
 22. Domovní plynovody (provozní přetlak 10 kPa) 
 23. Natavovací hořáky, přístroje a agregáty na propan-butan 
 24. Provoz na vnitrozávodních a staveništních závodních komunikacích 
 25. Odstavné a parkovací plochy 
 26. Kancelářské práce 
 27. Zařízení se zobrazovacími jednotkami 
 28. Vrata, dveře 
 29. Podlahy, komunikace - pohyb osob 
 30. Schody a žebříkové výstupy - pohyb osob 
 31. Úklid provozních prostor 
 32. Hydraulická ruka HR na vozidel DAF 
 33. Kovoobrábění - dílenská pracoviště 
 34. Kovoobrábění - obsluha strojů 
 35. Stolní, stojanové brusky, rozřezávací brusky - rozbrušovačky 
 36. Tlaková nádoba (TNS) vzdušník kompresoru (vzduch) 
 37. Skladování lahví k dopravě plynů 
 38. Zacházení a manipulace s lahvemi 
 39. Vyprazdňování lahví, zacházení a manipulace s lahvemi 
 40. Doprava lahví silničními vozidly 
 41. Ruční manipulace 
 42. Nakládka a vykládka dopravních prostředků 
 43. Skladovací regály 
 44. Skladovací regály - ruční manipulace při skladování 
 45. Venkovní komunikace a venkovní prostory 
 46. Reaktivní pryskyřice 
 47. Polyuretany 
 48. Nátěrové hmoty 
 49. Toluen 
 50. Nebezpečné látky 
 51. Elektrická zařízení - úraz el. proudem 
 52. Atmosferická elektřina 
 53. Údržba a opravy strojů a zařízení