Inhalt

Realisierung

2016201520142013 • 2012 • 2011 

 2016

Borek u Rokycan – restaurování kamenného kříže

Bochov - hrad Hartenštejn  - konzervace omítek, rekonstrukce kamenných střílen

Poseč – restaurátorský průzkum a záměr kaple

Úherce – restaurování dřevěného zábradlí kruchty kostela sv. Josefa

Karlovy Vary - průzkum omítek v interiéru budovy muzea

Cheb-restaurování kamenného portálu v interiéru Retromusea

Cheb - restaurování kamenných šambrán oken Retromusea

Rakovník – restaurování štukových prvků na fasádě radnice

Hradec Králové – restaurátorský průzkum a záměr kovových prvků budovy Galerie moderního umění

Dýšina – výroba formy pro litinovou bustu

Krajková_Libnov - Restaurování sochařské výzdoby kapličky

Cerhovice-pomník neštěstí ČD - restaurátorský průzkum a záměr

Krajková-výmalba interiéru kaple

Mariánské Lázně – restaurátorský průzkum a záměr vnitřních omítek lázeňského domu Třebízský

Plasy – restaurátorský průzkum a záměr oltářů a kazatelny klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie

Přerov – restaurování bronzové sochy Světlušky

Beroun – restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

Valeč – oprava vandalského poškození sloupu se sochou Panny Marie

Krajková – restaurování kašny

Slaný – restaurování sochy sv. Bonaventury

Kutná Hora – restaurování výmalby Orclmeisterovy hrobky

Lomnice- restaurování oken lodi kostela sv. Jiljí

Žlutice- restaurování sochy sv. Augustina a sv. Norberta

Plzeň - Restaurátorský průzkum a záměr polosloupů a pilastrů v průjezdu domu Kamerál

Horní Slavkov – restaurování kamenných ostění oken kostela sv. Jiří

Osov – rekonstrukce pláště kostela Narození sv. Jana Křtitele – IV. etapa

Svojšín – restaurátorské práce v místnosti č. M.2.1 zámku

Mariánské Lázně – restaurování a rekonstrukce maleb v interiéru lázeňského domu Třebízský

 

 2015

Němčovice – restaurování jedné dřevěné a dvou sádrových sošek z kaple

Úherce- restaurátorský průzkum a záměr vitráží a vnitřních omítek kostela sv. Josefa

Příbram – restaurátorské práce na objektu poutního areálu Svatá Hora

Čičovice – restaurování kamenných ostění a části vnitřních výmaleb kaple Nalezení sv. Kříže

Plískov- restaurování omítek v kapli

Domažlice – restaurování žulových nápisových desek na soklu pomníku na Baldovském návrší

Kutná Hora – restaurátorské práce v interiéru a rekonstrukce fasády domu Dačického

Lomnice – restaurování dveří kostela sv. Jiljí

Kutná Hora – restaurování pomníku národního odboje

Cheb – Restaurátorský průzkum a záměr omítek a štuků vstupní haly muzea

Aš – Restaurátorský průzkum a záměr papírny Doubrava

Karlovy Vary – restaurování štukové výzdoby chodeb lázeňského domu Rubín

Rokycany - Restaurování Mariánského sloupu na Masarykově náměstí

Svojšín – restaurování maleb v interiéru kostela – 2. etapa

Plzeň – nápisová deska pro Škoda Electric

Cheb-restaurování kamenného portálu domu na nám. Krále Jiřího z Poděbrad č. 2

Kraslice – konzervace strojního zařízení historických jatek

Krajková – obnova kapličky v části Libnov

Plískov – restaurování pomníku obětem 1. sv. války

Plzeň – restaurátorský průzkum a záměr kapličky se sochou sv. Jana Nepomuckého

Kladruby u Stříbra - klášter, oprava stropů v Latinské škole

Praha – restaurátorský průzkum a záměr fasády včetně oken a sochařské výzdoby administrativní budovy v Hradební ul.

Kutná Hora – restaurátorský průzkum a záměr vnitřních omítek a výmaleb Orclmeisterovy hrobky

Planá – restaurování portálu kostela v Plané u Mariánských Lázní

Plzeň – doplnění chybějících prvků na fasádě domu v Sedláčkově ulici

Pšov-kostel sv. Jiljí - průzkum a záměr + pasportizace

Osov - III. etapa obnovy pláště kostela

Cheb - restaurátorský průzkum a záměr fasády domu č. 30 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad

Teplá - kostel sv. Jiljí - restaurátorský průzkum a záměr fasády

 

 2014

Plzeň - oprava pomníku Františka Křižíka

Klenová - průzkum omítek kaple hradu a kontrola uložení demontovaného dřevěného obkladu

Plzeň-Wilsonův most- průzkum mýtných domků

Velichov – příprava dřevěného stropu kostela k demontáži a fixace omítek pod stropem

Blovice-Záchrana barokního sousoší- Ukřižování  na Bohušově

Plískov  - restaurátorský průzkum a záměr omítek kapličky

Rokycany- restaurování křížové cesty

Klatovy- restaurování portálu radnice

Františkovy Lázně – oprava poškozeného meteorologického sloupu

Chocenice - socha sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého - restaurování

Plzeň- Fischerova vila  - restaurátorský průzkum omítek, schodišť, teracových podlah, dveří a zábradlí

Třebívlice- socha sv. Mikuláše- II. etapa restaurování

Domažlice – restaurátorský průzkum a záměr žulových nápisových desek pomníku na Baldovském návrší

Osov - kostel sv. Jana Křtitele- II. etapa

Osek u Duchcova – restaurátorský průzkum a záměr zídky za náhrobkem prince Josefa de Saxe

Stekník-  restaurování omítek na schodišti zámku

Plasy- povrchové úpravy větracích okének konventu

Číčovice- oprava soklu sloupu sv. Salvátora

Cheb – restaurování portálu v domu v Dlouhé ulici

Slavice u Horních Kozolup – restaurátorský průzkum a záměr barevnosti fasády kostela sv. Vavřince

Planá u Mariánských Lázní – restaurátorský průzkum a záměr oken, dveří a kamenných ostění fary

Svojšín- restaurování výmalby stropu kostela

Cheb- obnova fasády domu na nám. Krále Jiřího z Poděbrad č. 7

Osek-náhrobek prince Josefa de Saxe - restaurování

Mrtník - oprava schodiště kostela

Osek - rekonstrukce věže a západního průčelí kostela sv. Petra a Pavla

Kozlov – restaurátorský průzkum omítek spodních partií stěn kostela

Planá u Mariánských Lázní- restaurátorský průzkum a záměr portálu kostela

Svojšín- oprava štukových říms kostela sv. Petra a Pavla

Verušičky – průzkum a zaměření fabionů pod stropem zámku

Teplá- kostel sv. Jiljí- iluzivní výmalba slepých oken

Lomnice- oprava- dřevěných oken kostela sv. Jiljí

Osek – restaurátorský průzkum a záměr oplocení kostela

Osek- údržba náhrobku J. Thieleho

 

 2013

Plzeň- zhotovení nápisové desky na knihovnu

Osek u Duchcova - Náhrobek prince Josefa de Saxe – restaurátorský průzkum a záměr

Osek- stavebně historický průzkum památníku katastrofy na dole Nelson

Znojmo- restaurátorský průzkum fasády domu Rooseveltova 6

Křižovatka- restaurování omítek, maleb, dlažby a výroba mříže kostela sv. Kateřiny

Plzeň- restaurování teracové podlahy polikliniky na Denisově nábřeží

Plzeň- restaurování rozbité vitráže okna polikliniky na Denisově nábřeží

Skalná- restaurování kříže na kostele sv. Šebestiána

Krásné Březno- restaurování náhrobků při kostele sv. Floriána

Karlovy Vary- oprava schodiště kostela sv. Urbana

Cheb- oprava kašny na Růžovém kopečku

Klatovy- restaurování pomníku na Šibeničním vršku

Plískov- restaurování křížku

Mrtník-restaurátorský průzkum a záměr schodiště kostela

Cheb- restaurování dřevěného Krucifixu

Osov- kostel sv. Jana Křtitele-  obnova fasády – I. etapa

Znojmo- restaurování sochy sv. Antonína Paduánského

Krajková- restaurování sloupu se sochou Panny Marie

Malesice -  údržba sloupu sv. Jana Nepomuckého

Klatovy- restaurování litinového Krucifixu v Klatovech - Lubech

Klatovy- restaurování Božích muk Pod Hůrkou

Chocenice- přemístění soch sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého

Plzeň- restaurování vstupních dveří domu Dominikánská 4

Valeč-obnova iluzivních brán v zámeckém parku

Poleň – restaurování hřbitovní brány se sochou sv. Jana Nepomuckého

Bělá nad Radbůzou- výroba erbu z umělé pryskyřice pro sokl pomníku

Plzeň- restaurování zazděného kamenného portálu požární stanice Pobřežní

Osov- restaurování dveří a soch na průčelí kostela Narození J. Křtitele

Plzeň- výroba a osazení chybějících štukových prvků na fasádu domu v Božkovské ulici

Dolní Lukavice, Snopoušovy – restaurování křížku

Cheb- oprava schodiště školy

Plzeň Bolevec- obnova vodní nádrže na návsi

Dolní Lukavice- restaurování dvojice soch sv. Jana Nepomuckého- most, náves

Lomnice – restaurování korouhve kostela

Klenová – restaurátorský průzkum a záměr pro sanaci dřevěného obložení kaple

Teplá- přesun soch

Praha- restaurování dveří kostela sv. Voršily

Chotěboř- projektová dokumentace kašny

Klatovy- projektová dokumentace kašny

Klatovy- údržba sochy sv. Václava a Panny Marie před kaplí Chaloupka

Klatovy - Rybníčky - oprava svatozáře sochy sv. Jana Nepomuckého

Karlovy Vary - Císařské Lázně - Průzkum a záměr fresky a dřevěných prvků v Zanderově sále

Cheb- restaurátorský průzkum a záměr fasády domů č. 8 a č. 9

Cheb- restaurátorský průzkum a záměr fasády domu č.p.7

Osek- restaurování architektury sloupku monstrance

Plánice- restaurátorský dozor nad rekonstrukcí fasády zámku

Cheb, socha sv. Mikuláše- oprava ulomené ruky

Plzeň- oprava dveří domu ve Františkánské ulici

Mrtník- restaurátorský průzkum a záměr pro druhou etapu prací na schodišti ke kostelu

 

 2012

Plánice- projektová dokumentace na opravu fasády zámku

Žlutice- restaurování Mariánského sloupu

Rakovník- restaurování Mariánského sousoší

Plánice- sloup Nejsvětější  Trojice – rest. průzkum a záměr

Olešná u Rakovníka- restaurování sochy sv. Antonína Paduánského a sv. Šebestiána

Terešov- restaurátorský dozor nad opravou mostu

Plánice- restaurátorský průzkum a záměr sochy sv. Jana Nepomuckého

Třebeň- kostel sv. Vavřince- restaurátorský průzkum a záměr

Valeč- výroba repliky litinové kliky

Zbyslav- rest. průzkum a záměr kapličky

Křižovatka- kostel sv. Kateřiny- restaurování omítek

Úherce- restaurátorský průzkum a záměr dřevěného stropu kostela

Cheb- kašna řemesel

Cheb- vizualizace plastiky sépie

Cheb- vizualizace zimního zakrytí kašny Divý muž

Krásno- sloup Nejsvětější Trojice – výroba kovaného zábradlí

Karlovy Vary-Hotel Zawojski- zhotovení baru

Klatovy- restaurování Božích muk v Máchově ulici

Jeseník- restaurování bronzové plastiky orla a Polském památníku

Osek- restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

Osek – restaurování památníku katastrofy na dole Pokrok

Praha- oprava a přesun kaple křížové cesty z Lorety do Hájku

Moravská Třebová- Cesta od renesance k baroku

Cheb- restaurování domovního znamení

Plzeň- Mestlův dům – obnova vrat

Krašovice- obnova fasády kostela sv. Jiljí

Verušičky kostel- Stavebně historický průzkum, Restaurátorský průzkum a záměr

Tajanov- Boží muka, restaurování

Klatovy- Chaloupky- restaurování Božích muk

Klášter u Nepomuku- restaurování sochy Piety

Česká Třebová- kamenný portál a podokenní římsy č.p.11

Toužim- socha Jiřího z Poděbrad

Praha- Malvazinky, hrob Rayman

Plzeň- Ústřední hřbitov- čestné hroby

Klatovy- brána- kamenné prvky

Klatovy- brána- kamenné prvky

Osek- památník Nelson- SHP

Svatý Ján- kostel Narození sv. Jana Křtitele

Karlovy Vary- Zawojski- krycí lišty alarmu

Terešov- kamenná zeď

Osek- Kuchyňské brány

Teplá- kostel sv. .Jiljí, P a Z

Nýrsko- fara- Paz- interiér

Verušíčky- fabion

Znojmo- sv. Jan Nepomucký

Velvary- socha Panny Marie Bolestné

Cheb- dřevěný Krucifix na kostele Zvěstování Panny Marie – P a Z

Galerie Mánes-restaur. dozor, RZ, analýzy

Bečov- kamenná zeď

Karlovy Vary- Císařské lázně- střecha- II. etapa

Plzeň- divadlo J.K.T., oprava výmalby koč. vjezdu

Žlutice- mříže do kapliček

Krajková- sloup se sochou Panny Marie- deinstalace

Bečov- studie budoucí využitelnosti zámku

Cheb- Dlouhá 462/27 - fasáda- reliéf P. Marie

Rakovník- Rekonstrukce založení sousoší P. Marie na Husově nám.

Osek- zkouška TORBO na fasádě DDM

Krásno- modelace šišky

Klatovy- hřbitovní brána- štuky říms

Klatovy- hřbitovní brána- štuky říms

K. Vary- Hotel Zawojski- okenní lišty (lajsničky)

Karlovy Vary- soud- čištění Torbem

Kyselka- výmalby- zaměření

Krašovice- nápisová deska

Číčovice- sloup sv. Salvátora- dokumentace

Hostouň- zhotovení nápisové desky

Plzeň- technická pomoc při návrhu výměny dveří OS

Lomnice- dveře a okna kostela sv. Jiljí - Průzkum a záměr

Bečov- studie, II. Etapa

 

 2011

Krásno- průzkum a záměr

Krašovice- průzkum a záměr

Letiny- sloupek

Mlázovy- dozor a zpráva

Klatovy- sv. J. Nepomucký

Tuchoměřice- P. Maria dřevo-výdusek

Tuchoměřice- P. Maria Immaculata- výdusek

Krásno- průzkum a záměr

Krásno- sloup Nejsv. Trojice

Vysoké Mýto- sv. Josef- 2 výdusek

Turnov- kříž u kostela

Kutná Hora- Palackého 155

Skalná- kostel sv. Šeb.- Průzk. a zám.

K. Vary- Císařské Lázně- 1.etaba část A, střecha

Libá- kostel, jižní průčelí

Skalná- kostel sv. Šeb.- fasáda

Litomyšl- s Renoartem

Úherce- kostel-fasáda věže

Lednice- Wilhelmová

Trnová- dětský dům (pro BOST)

Praha- Hroby a hrobky II. Etapa

Kladruby- omítky a štuky

Plzeň- Křižík, mytí - P.U.P

Valeč- restaurování dveří kostela

Znojmo- sv. Fr. Xaverský

Toužim- dřevěný strop na zámku

Bělá pod Bezdězem- architektonické prvky

Kladruby, štuky- okno V 10

Strážov- sv. Jan Nepomucký

Plzeň- Majerova 2

Jeseník- orel-  průzk. a zám.

Cheb- fasáda č. p.

Praha- Hroby- III. etapa- dalších 12 hrobů

Mrtník- rest průzk.,zám. a zpráva

Cheb- kašna "Růžový vrch"-rest. průzk. a zám.

Skalná- Grotta + mříže

Plzeň- Mestlův dům, Dominikánská 25/14

Kounov- socha sv. Vojtěcha

Cheb- kašna řemesel, PD

Praha, Motol - památník

Merklín- kalich na kostele - rest. dokumentace

Valeč, kostel N.T.- oprava ulomené ruky světce

Valeč- oprava dveří v kostele

Kyselka- hotel Praha- pasportizace

Tajanov-  sv. J. Nepomucký

Tajanov- sv. J. Nep. deinstalace

Plzeň- nám.Republiky - krakorce

Plzeň- Divadlo J. K. Tyla- projektová dokumentace- střecha

Skalná- kazatelna, oltář, kříž- průzkum a záměr

Valeč- berla sv. Vojtěcha

Rokycany- P a Z-sochy na průčelí OS- P a Z

Verušičky- SHP, sýpka

Karlovy Vary- Rýnský dvůr

Krajková- průzkum a záměr

Mrtník- Boží muka

Praha- nápis pro Motol

Karlovy Vary- Zawojski- vizualizace stěny

Krásno- skenování sochy

Staré Sedlo- areál farního kostela Nanebevzetí Panny Marie