Obsah

Restaurování dřevěného kříže se sochou Ježíše Krista při kostele sv. Šebestiána ve Skalné

Restaurování dřevěného kříže se sochou Ježíše Krista při kostele sv. Šebestiána ve Skalné