Obsah

O nás

Společnost Terrigena Art s. r. o. nabízí svým klientům kompletní servis a dodávku restaurátorských prací, řemeslných prací prováděné historickými postupy a další řemeslné a uměleckořemeslné dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěšnou a kvalitní obnovu památek, historických objektů a artefaktů.

Firma tyto práce zajišťuje vlastním know how v podobě realizačního týmu vedeného přímo restaurátory s povolením MKČR, kteří jsou jednateli společnosti. Firma spolupracuje s celou řadou externích spolupracovníků z řad firem, výtvarníků, restaurátorů a řemeslníků a organizuje při rozsáhlých realizací jejich práci. Restaurátorské práce a rekonstrukce můžeme provádět samostatně nebo v úzké spolupráci se stavebními firmami a dalšími dodavateli.

Dále, v rámci restaurátorské odbornosti, rádi spolupracujeme s projektanty a investory na přípravě projektů obnov kulturních památek přípravou pasportů řemeslných prvků, návrhem vhodných technologií, finančních odhadů a dílčích prováděcích dokumentací.

Firma realizovala již řadu významných realizací, které mohou být pro zákazníka zárukou naší kvality.

Malým, ale již svébytným okruhem realizací jsou i autorské práce v oborech sochařství, malířství, uměleckého řemesla a designu.

Zakládáme si na kvalitě provedené práce a individuálním přístupu ke každému klientovi. Vždy dodržujeme ujednané dohody. Velice si vážíme důvěry našich zákazníků a věříme, že ji nezklameme.

 

Mgr. Marcel Hron

MgA. Václav Štochl