Obsah

Realizované zakázky

  20202019 •  201820172016201520142013 • 2012 • 2011

 

2020

Obora – restaurátorský průzkum a záměr obnovy vnitřních omítek kostela sv. Michala Archanděla průzkum

Heřmanův Městec – restaurátorský průzkum a záměr obnovy litinové terasy jižního průčelí zámku průzkum

Příbram – restaurátorský průzkum a záměr obnovy pomníku padlých za první světové války průzkum

Kladno – stavebně technický průzkum bytových domů Rozdělovské věžákyprůzkum

Tachov – pomník obětem II. světové války – provedení sochařské repliky mučednického kůlu

Plzeň – Revitalizace NKP selského dvora "U Matoušů" – restaurátorské práce

Červené Poříčí – obnova severní fasády zámku včetně vrat a portálu

Úherce – obnova vnitřních omítek levého transeptu kostela sv. Josefa

Praha – restaurování nástropních maleb a štukové výzdoby a části III. klenebního pole hlavní lodi kostela sv. Voršily

Rabštejn nad Střelou – obnova kamenného mostu

Chlum u Pšova – obnova vnitřních omítek presbytáře, dveří a portálu sakristie kostela sv. Jiljí

Praha – rekonstrukce historické budovy Státní opery, restaurátorské práce

Plzeň – výroba replik čtyř oken Masarykovy základní školy

Praha – restaurování šesti mramorových váz z krematoria Strašnice

Plzeň Malesice – průběžná údržba sousoší sv. Jana Nepomuckého

Planá – restaurátorský průzkum a záměr obnovy vnitřních omítek a výmaleb kostela sv. Anny průzkum

Kralovice – restaurátorský průzkum a záměr obnovy štítu západního průčelí kostela sv. Petra a Pavla před_po

Kozlov 2020 – obnova vnitřních omítek lodi kostela Nanebevzetí Panny Marie před_po

Trpísty – restaurování architektonických článků jižního a části východního průčelí zámku před_po

Plzeň – restaurování dvou sloupků vjezdu do dvora Masarykovy základní školy před_po

Horní Slavkov – restaurátorský průzkum a záměr rest. sochy sv. Jana Nepomuckého na mostku přes Dlouhou stoku průzkum

Stříbro – restaurování části fasády radnice zdobené psaníčkovým sgrafitem před_po

Skapce – čtvrtá etapa restaurování oltářního obrazu Panny Marie s Nejsvětější Trojicí a obrazu sv. Valentýna z kostela Nejsv. Trojice před_po

Ostroh – restaurátorský průzkum a záměr obnovy vnitřních omítek, mramorových náhrobků a kruchty kostela sv. Wolfganga před_po

Stříbro – restaurování vnitřních omítek a architektonických článků stěn kostela Nanebevzetí Panny Marie před_po

Krašov – restaurátorský průzkum a záměr konzervace fragmentů historických omítek na fasádě kostela sv. Ondřeje průzkum

Plzeň – obnova části fasády měšťanského domu U Zlaté koule před_po

Verušičky – obnova fasády kostela Nejsvětější Trojice ve Verušičkách před_po

Kraslice – restaurátorský průzkum a záměr restaurování sochy Panny Marie Immaculaty průzkum

Plzeň – technologický předpis pro obnovu balkonu činžovního domu Mrakodrap balkon

Krašov – restaurování kamenných prvků kostela sv. Ondřeje před_po

Krašov – konzervace fragmentů historických omítek na fasádě kostela sv. Ondřeje před_po

Horní Slavkov – restaurátorský průzkum a záměr obnovy kamenných prvků měšťanského domu nám. Republiky 6 piscina

Luková – průzkum a konzervace fragmentů historických omítek na fasádě kostela svatého Jiří omítky

Telč-zámek – průzkum a záměr obnovy kovaného zábradlí interiéru DDM barevnost

Lubenec – restaurátorský průzkum a záměr obnovy kamenného ostění západního okna kostela sv. Vavřince okno

Kladruby – NKP Klášter Kladruby – restaurátorský průzkum vybraných interiérů sonda

Dobřany – restaurátorský průzkum a záměr obnovy hrotnice a kříže kostela sv. Mikuláše před_po

Bušovice – restaurátorský průzkum a záměr obnovy vybraných uměleckořemeslných prvků zámku pavlač

Karlovy Vary – Sadová kolonáda – patina pískovcové dlažby

Teplá – restaurátorský průzkum a záměr obnovy opatské hrobky průzkum

Žďár u Rakovníka – průzkum omítek stropu kaple sv. Martina strop

Luková – restaurování kamenného portálu věže kostela sv. Jiří před_po

Plzeň – obnova výkladce činžovního domu Prešovská č.p. 196/18 před_po

 

2019

Rokycany – restaurování terakotových figurálních plastik na atice knihovny před_po

Lochovice – restaurování sloupu se sochou Panny Marie před_po

Praha – restaurování mramorových dekorativních váz z krematoria Strašnice před_po

Plzeň – Hálkova 34, restaurování balkonu se štukovou výzdobou před_po

Cheb – doplňující průzkum vnitřních omítek budovy muzea sonda

Skapce – restaurátorský průzkum a záměr opravy výmalby klenby kostela Nejsvětější Trojice poškozené zatečením detail

Stříbro – restaurování klenby kostela Nanebevzetí Panny Marie před_po

Cheb – oprava ulomených prstů ruky sochy sv. Mikuláše na kašně na Růžovém kopečku před_po

Luková – restaurování kamenných článků hlavního průčelí a věže kostela sv. Jiří Před_po

Kozlov – restaurování dvou vnitřních portálů, dveří a omítek kaple kostela Nanebevzetí Panny Marie před_po

Tachov – deinstalace památníku II. světové války demontáž

Černošín – restaurování omítek stěn lodi kostela sv. Jiří před_po

Ptenín – oprava Božích muk před_po

Skapce – restaurování oltářního obrazu Panny Marie s Nejsvětější Trojicí a oltářního obrazu sv. Valentýna z kostela Nejsvětější Trojicesnímání

Žlutice – oprava ulomené nohy koně na kašně před_po

Svojšín – restaurování omítek a dveří místnosti č. 2.7 a 2.8 zámku před_po

Svojšín – restaurátorský průzkum a záměr obnovy schodiště č. 2.8 zámku sonda

Svojšín – obnova vnitřních omítek márnice při kostele sv. Petra a Pavla před_po

Plzeň – obnova šablonového dekoru stěn kavárny Měšťanské besedy po

Domažlice – restaurátorský průzkum a záměr obnovy vnitřních omítek městského domu nám. Míru 42 sonda

Město Touškov – návrh postupu opravy vybraných řemeslných prvků bývalé městské šatlavy detail

Bochov – restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého před_po

Plzeň – restaurátorský průzkum a záměr sgrafitové výzdoby fasády radnice detail

Stříbro – restaurátorský průzkum a záměr obnovy části fasády radnice zdobené psaníčkovým sgrafitemcelek

Praha – fládrování dveří včetně zárubní v interiéru Národního muzea

Hlohovice – restaurátorský průzkum a záměr obnovy fasády kostela Nejsvětější Trojice v Hlohovicích sonda

Stříbro – restaurování kamenného portálu domu Zlatý kalich před_po

Mýto – restaurování sochy sv. Jana Nepomuckéhopřed_po

 

 2018

Příbram - Poutní areál Svatá Hora - čištění klenbypřed_po

Rokycany - pravidelná údržba křížové cesty na Kalváriipřed_po

Černošín - kostel sv. Jiří - restaurování omítek sakristie, podkruchtí a stěn presbytářepřed_po

Manětín - deinstalace soch v kostele sv. Barborypřed_po

Karlovy Vary - restaurování soch gryfů při vstupu do městského divadlapřed_po

Cheb - restaurátorský průzkum vnitřních omítek muzeasonda

Ptenín - obnova božích muk - 1. etapapřed_demontáž_po

Strážov - oprava pamětní desky pomníku padlým I. a II. světové válkypřed_po

Lochovice - restaurování sochy sv. Jana Nepomuckéhopřed_po

Lachovice - restaurátorský průzkum a záměr kapličky a návrh nového oltářeoltář

Jindřichovice - restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého - 2. a 3. etapapřed_po

Nejdek - restaurátorský průzkum a záměr oken, dveří a vnitřních omítek muzeasonda

Plzeň - restaurátorský průzkum a záměr obnovy sgrafitové výzdoby fasády a barevnosti vnitřních omítek nové přijímací budovyželezniční stanice Plzeň  - Jižní předměstísondování

Rokycany -  průzkum a záměr na restaurování portálu gymnáziaportál

Kraslice - restaurátorský průzkum a záměr obnovy fasády vily továrníka Breinlaprůzkum

Kraslice, Sněžná - restaurování kovového křížepřed_po

Kraslice, Kostelní - restaurování trojice kamenných smírčích křížůpřed_po

Horní Slavkov - restaurování kamenných ostění oken kostela sv. Jiří - 3. etapapřed_po-podél

Cheb - restaurování gotického portálu měšťanského domu v Židovské ulicipřed_po

Stružná - restaurování sochy sv. Jana Nepomuckéhopřed_po

Rokycany - restaurování fresky na schodišti knihovnypřed_po

Klatovy - restaurování hrobu s litinovým krucifixem na městském hřbitověpřed_po

Plzeň - grafický návrh a výroba tří kusů skleněných krytů svítidel pro polikliniku na Denisově nábřežípřed_po

Trpísty - restaurování architektonických článků západního průčelí zámkupřed_po

Úherce - restaurování omítek presbytáře kostela sv. Josefa - 1. etapapřed_po

Starý Plzenec - restaurátorský průzkum a záměr obnovy vnitřních omítek kostela Narození Panny Mariesonda

Kozlov - restaurování kruchty kostela Nanebevzetí Panny Mariepřed_po

Bochov - restaurátorský průzkum a záměr sochy sv. Jana Nepomuckéhoprůzkum

Plzeň - restaurátorský průzkum a záměr fasády a vnitřní chodby a schodiště secesního měšťanského domu v Bezručově ulici

Mariánské Lázně - rekonstrukce malovaného nápisu HELVETIA na fasádě lázeňského domunápis

Rokycany - restaurátorský průzkum a záměr obnovy dvojice terakotových figurálních plastik na atice knihovnyprůzkum

Stvolny - restaurátorský průzkum fasády kostela Narození Panny Marieprůzkum

Tachov - restaurátorský průzkum a záměr na obnovu plastiky na vrcholu pomníku obětem II. světové válkyprůzkum

Horní Slavkov - restaurátorský průzkum a záměr zásahu na soše sv. Floriánaprůzkum

Dobřany - výmalba farypřed_po

Planá - doplňující restaurátorský průzkum a záměr na obnovu nápisu nad vchodem faryprůzkum

Planá - restaurátorský průzkum a záměr obnovy vnitřních omítek kostela Nanebevzetí Panny Mariesondy

Verušičky - restaurátorský průzkum a záměr obnovy vnitřních omítek kostela Nejsvětější Trojiceprůzkum-omítky

Stříbro - zlacení kalichu na fasádě měšťanského domu Zlatý kalichpřed_po

Verušičky - restaurátorský průzkum a záměr obnovy vnitřních omítek krypty kostela Nejsvětější Trojiceprůzkum

Verušičky - obnova výmaleb krypty kostela Nejsvětější Trojicepřed_po

Strašice - restaurování pomníku obětem válkypřed_po

Svojšín - restaurování vnitřních omítek presbytáře - 2. etapapřed_po

Stříbro - restaurátorský průzkum a záměr obnovy vnitřních omítek kostela Nanebevzetí Panny MarieStříbro

Klatovy - restaurátorský průzkum a záměr na restaurování božích muk Pod Valyprůzkum

Teplá - zlacení korouhve a dvou čučků klášterního kostela Zvěstování Páněprůběh

Plzeň - restaurátorský průzkum a záměr štukové výzdoby balkonu v Hálkově uliciprůzkum

Toužim - restaurátorský průzkum a záměr na opravu omítek spodních partií stěn v interiéru kostela Narození Panny Marie a dveří vnějšího pláštěprůzkum

 

 2017

Rokycany - Mariánský sloup  - restaurátorský průzkum a záměr

Klatovy - restaurování litinového kříže na kamenném soklu pred_a_po

Rokycany - restaurátorský průzkum a záměr nástěnné malby v knihovně

Červené Poříčí - restaurátorský průzkum a záměr omítek, oken a dveří glorietu v zámecké zahradě

Janovice nad Úhlavou - socha sv. Jana Nepomuckého pred_a_po

Horní Slavkov - restaurování ostění gotického okna kostela sv. Jiří – 2. etapa

Cheb  - oprava vandalského poškození kašny na Růžovém kopečku.

Cheb – restaurování omítek, štukové výzdoby a kamenných prvků mázhauzu muzea

Praha – restaurování bronzové sochy Smutné jaro v areálu krematoria Strašice

Svojšín – restaurování devíti náhrobků na židovském hřbitově „Řebří“

Lochovice - restaurování sochy sv. Františka Xaverského pred_a_po

Cheb – restaurování ohořelého monumentálního dřevěného krucifixu

Svojšín – restaurování omítek, tapet, krbu z umělého mramoru, podlahy a dřevěného táflování v místnosti 2.3 zámku

Svojšín – rekonstrukce výmalby místností 2.01 a 2.03 zámku

Vinařice – průzkum omítek objektu lampovny Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích

Žlutice - restaurování sloupu se sochou světice

Žlutice – restaurování dvojice soch na průčelí kostela sv. Petra a Pavla

Cheb – restaurátorský průzkum a záměr na kamenné prvky hradeb Chebského hradu

Abertamy - vila Zenker – restaurátorský průzkum a záměr

Teplá - jižní fasáda kostela sv. Jiljí – Restaurátorský průzkum a záměr

Cotkytle – restaurování kamenného krucifixu

Svojšín  - restaurování malířské výzdoby presbytáře kostela sv. Petra a Pavla

Rabštejn- oprava kamenného mostu přes řeku Střelu – 1. etapa

Cheb – oprava pomníku ve Dvořákových sadech

Černošín – vnitřní omítky kostela sv. Jiří – restaurátorský průzkum a záměr

Plzeň – Jubilejní brána pivovaru – restaurátorský průzkum a záměr

Svojšín – dveře lodi a zábradlí balustrády kostela, dveře a výmalba márnice – restaurátorský průzkum a záměr

Libochovice – omítky schodiště zámku – restaurátorský průzkum a záměr

Trpísty – restaurování vybraných kamenných a štukových prvků rizalitu na průčelí zámku

Přerov – restaurování pomníku Františka Rasche

Praha – patinování nápisové desky čestného pohřebiště v krematoriu Strašnice

Třemošná – úpravy okolí prameniště

Karlovy Vary - restaurování otvíravého systému lucerny kostela sv. Lukáše

Domažlice - kostel Narození Panny Marie - zajištění havarijního stavu nástropní malby a její příprava pro restaurování

Strašice - pomník obětem padlých - restaurátorský průzkum a záměr

Plasy – poruchy omítek Santiniho sálu kláštera – restaurátorský průzkum a záměr

Manětín – deinstalace a zpětná instalace soch na oltáři kostela sv. Barbory – restaurátorský průzkum a záměr

Krašov – restaurování kovaného kříže při kostele sv. Ondřeje

Cheb - stratigrafický průzkum vnitřních omítek muzea v Chebu

Stříbro – stropy měšťanského domu Zlatý kalich – restaurátorský průzkum a záměr

 

 2016

Borek u Rokycan – restaurování kamenného kříže

Bochov - hrad Hartenštejn  - konzervace omítek, rekonstrukce kamenných střílen

Poseč – restaurátorský průzkum a záměr kaple

Úherce – restaurování dřevěného zábradlí kruchty kostela sv. Josefa

Karlovy Vary - průzkum omítek v interiéru budovy muzea

Cheb - restaurování kamenného portálu v interiéru Retromusea

Cheb - restaurování kamenných šambrán oken Retromusea

Rakovník - restaurování štukových prvků na fasádě radnice

Hradec Králové - restaurátorský průzkum a záměr kovových prvků budovy Galerie moderního umění

Dýšina - výroba formy pro litinovou bustu

Krajková Libnov - restaurování sochařské výzdoby kapličky

Cerhovice - pomník neštěstí ČD - restaurátorský průzkum a záměr

Krajková - výmalba interiéru kaple

Mariánské Lázně – restaurátorský průzkum a záměr vnitřních omítek lázeňského domu Třebízský

Plasy - restaurátorský průzkum a záměr oltářů a kazatelny klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie

Přerov - restaurování bronzové sochy Světlušky

Beroun - restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

Valeč - oprava vandalského poškození sloupu se sochou Panny Marie

Krajková - restaurování kašny

Slaný - restaurování sochy sv. Bonaventury

Kutná Hora - restaurování výmalby Orclmeisterovy hrobky

Lomnice - restaurování oken lodi kostela sv. Jiljí

Žlutice - restaurování sochy sv. Augustina a sochy sv. Norberta

Plzeň - restaurátorský průzkum a záměr polosloupů a pilastrů v průjezdu domu Kamerál

Horní Slavkov - restaurování kamenných ostění oken kostela sv. Jiří

Osov - rekonstrukce pláště kostela Narození sv. Jana Křtitele – IV. etapa

Svojšín - restaurátorské práce v místnosti č. M.2.1 zámku

Mariánské Lázně - restaurování a rekonstrukce maleb v interiéru lázeňského domu Třebízský

 

 2015

Němčovice - restaurování jedné dřevěné a dvou sádrových sošek z kaple

Úherce - restaurátorský průzkum a záměr vitráží a vnitřních omítek kostela sv. Josefa

Příbram - restaurátorské práce v poutním areálu Svatá Hora

Čičovice - restaurování kamenných ostění a části vnitřních výmaleb kaple Nalezení sv. Kříže

Plískov - restaurování omítek v kapli

Domažlice - restaurování žulových nápisových desek na soklu pomníku na Baldovském návrší

Kutná Hora - restaurátorské práce v interiéru a rekonstrukce fasády domu Dačického

Lomnice - restaurování dveří kostela sv. Jiljí

Kutná Hora - restaurování pomníku národního odboje

Cheb - restaurátorský průzkum a záměr omítek a štuků vstupní haly muzea

Aš - restaurátorský průzkum a záměr papírny Doubrava

Karlovy Vary - restaurování štukové výzdoby chodeb lázeňského domu Rubín

Rokycany - restaurování Mariánského sloupu na Masarykově náměstí

Svojšín - restaurování maleb v interiéru kostela - 2. etapa

Plzeň - nápisová deska pro Škoda Electric

Cheb - restaurování kamenného portálu domu na nám. Krále Jiřího z Poděbrad č. 2

Kraslice - konzervace strojního zařízení historických jatek

Krajková - obnova kapličky v části Libnov

Plískov - restaurování pomníku obětem 1. sv. války

Plzeň - restaurátorský průzkum a záměr kapličky se sochou sv. Jana Nepomuckého

Kladruby u Stříbra - klášter, oprava stropů v Latinské škole

Praha - restaurátorský průzkum a záměr fasády včetně oken a sochařské výzdoby administrativní budovy v Hradební ul.

Kutná Hora - restaurátorský průzkum a záměr vnitřních omítek a výmaleb Orclmeisterovy hrobky

Planá - restaurování portálu kostela v Plané u Mariánských Lázní

Plzeň - doplnění chybějících prvků na fasádě domu v Sedláčkově ulici

Pšov - kostel sv. Jiljí - průzkum a záměr + pasportizace

Osov - III. etapa obnovy pláště kostela

Cheb - restaurátorský průzkum a záměr fasády domu č. 30 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad

Teplá - kostel sv. Jiljí - restaurátorský průzkum a záměr fasády

 

 2014

Plzeň - oprava pomníku Františka Křižíka

Klenová - průzkum omítek kaple hradu a kontrola uložení demontovaného dřevěného obkladu

Plzeň - Wilsonův most - průzkum mýtných domků

Velichov - příprava dřevěného stropu kostela k demontáži a fixace omítek pod stropem

Blovice - záchrana barokního sousoší Ukřižování na Bohušově

Plískov - restaurátorský průzkum a záměr omítek kapličky

Rokycany - restaurování křížové cesty

Klatovy - restaurování portálu radnice

Františkovy Lázně - oprava poškozeného meteorologického sloupu

Chocenice - socha sv. Vojtěcha a socha sv. Jana Nepomuckého - restaurování

Plzeň - Fischerova vila - restaurátorský průzkum omítek, schodišť, teracových podlah, dveří a zábradlí

Třebívlice - socha sv. Mikuláše - II. etapa restaurování

Domažlice – restaurátorský průzkum a záměr žulových nápisových desek pomníku na Baldovském návrší

Osov - kostel sv. Jana Křtitele- II. etapa

Osek u Duchcova - restaurátorský průzkum a záměr zídky za náhrobkem prince Josefa de Saxe

Stekník - restaurování omítek na schodišti zámku

Plasy - povrchové úpravy větracích okének konventu

Číčovice - oprava soklu sloupu sv. Salvátora

Cheb - restaurování portálu v domu v Dlouhé ulici

Slavice u Horních Kozolup - restaurátorský průzkum a záměr barevnosti fasády kostela sv. Vavřince

Planá u Mariánských Lázní - restaurátorský průzkum a záměr oken, dveří a kamenných ostění fary

Svojšín - restaurování výmalby stropu kostela

Cheb - obnova fasády domu na nám. Krále Jiřího z Poděbrad č. 7

Osek - náhrobek prince Josefa de Saxe - restaurování

Mrtník - oprava schodiště kostela

Osek - rekonstrukce věže a západního průčelí kostela sv. Petra a Pavla

Kozlov - restaurátorský průzkum omítek spodních partií stěn kostela

Planá u Mariánských Lázní - restaurátorský průzkum a záměr portálu kostela

Svojšín - oprava štukových říms kostela sv. Petra a Pavla

Verušičky - průzkum a zaměření fabionů pod stropem zámku

Teplá - iluzivní výmalba slepých oken kostela sv. Jiljí

Lomnice - oprava dřevěných oken kostela sv. Jiljí

Osek - restaurátorský průzkum a záměr oplocení kostela

Osek - údržba náhrobku J. Thieleho

 

 2013

Plzeň - zhotovení nápisové desky na knihovnu

Osek u Duchcova - restaurátorský průzkum a záměr náhrobku prince Josefa de Saxe

Osek - stavebně historický průzkum památníku katastrofy na dole Nelson

Znojmo - restaurátorský průzkum fasády domu Rooseveltova 6

Křižovatka - restaurování omítek, maleb, dlažby a výroba mříže kostela sv. Kateřiny

Plzeň - restaurování teracové podlahy polikliniky na Denisově nábřeží

Plzeň - restaurování rozbité vitráže okna polikliniky na Denisově nábřeží

Skalná - restaurování kříže na kostele sv. Šebestiána

Krásné Březno - restaurování náhrobků při kostele sv. Floriána

Karlovy Vary - oprava schodiště kostela sv. Urbana

Cheb - oprava kašny na Růžovém kopečku

Klatovy - restaurování pomníku na Šibeničním vršku

Plískov - restaurování křížku

Mrtník - restaurátorský průzkum a záměr schodiště kostela

Cheb - restaurování dřevěného Krucifixu

Osov - kostel sv. Jana Křtitele-  obnova fasády – I. etapa

Znojmo - restaurování sochy sv. Antonína Paduánského

Krajková - restaurování sloupu se sochou Panny Marie

Malesice - údržba sloupu sv. Jana Nepomuckého

Klatovy - restaurování litinového Krucifixu v Klatovech - Lubech

Klatovy - restaurování Božích muk Pod Hůrkou

Chocenice - přemístění soch sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého

Plzeň - restaurování vstupních dveří domu Dominikánská 4

Valeč - obnova iluzivních bran v zámeckém parku

Poleň - restaurování hřbitovní brány se sochou sv. Jana Nepomuckého

Bělá nad Radbůzou - výroba erbu z umělé pryskyřice pro sokl pomníku

Plzeň - restaurování zazděného kamenného portálu požární stanice Pobřežní

Osov - restaurování dveří a soch na průčelí kostela Narození sv. Jana Křtitele

Plzeň - výroba a osazení chybějících štukových prvků na fasádu domu v Božkovské ulici

Dolní Lukavice, Snopoušovy - restaurování křížku

Cheb - oprava schodiště školy

Plzeň Bolevec - obnova vodní nádrže na návsi

Dolní Lukavice - restaurování dvojice soch sv. Jana Nepomuckého - most, náves

Lomnice - restaurování korouhve na kostele

Klenová - restaurátorský průzkum a záměr na sanaci dřevěného táflování stěn kaple

Teplá - přesun soch

Praha - restaurování dveří kostela sv. Voršily

Chotěboř - projektová dokumentace kašny

Klatovy - projektová dokumentace kašny

Klatovy - údržba sochy sv. Václava a Panny Marie před kaplí Chaloupka

Klatovy - Rybníčky - oprava svatozáře sochy sv. Jana Nepomuckého

Karlovy Vary - Císařské Lázně - průzkum a záměr obrazu, iluzivních tapet a dřevěných prvků v Zanderově sále

Cheb - restaurátorský průzkum a záměr fasády domů č. 8 a č. 9

Cheb - restaurátorský průzkum a záměr fasády domu č.p.7

Osek - restaurování architektury sloupku monstrance

Plánice - restaurátorský dozor nad rekonstrukcí fasády zámku

Cheb - oprava ulomené ruky sochy sv. Mikuláše

Plzeň - oprava dveří domu ve Františkánské ulici

Mrtník - restaurátorský průzkum a záměr pro druhou etapu prací na schodišti ke kostelu

 

 2012

Plánice - projektová dokumentace na opravu fasády zámku

Žlutice - restaurování Mariánského sloupu

Rakovník - restaurování Mariánského sousoší

Plánice - sloup Nejsvětější  Trojice – restaurátorský průzkum a záměr

Olešná u Rakovníka - restaurování sochy sv. Antonína Paduánského a sochy sv. Šebestiána

Terešov - restaurátorský dozor nad opravou mostu

Plánice - restaurátorský průzkum a záměr sochy sv. Jana Nepomuckého

Třebeň - kostel sv. Vavřince - restaurátorský průzkum a záměr

Valeč - výroba repliky litinové kliky

Zbyslav - restaurátorský průzkum a záměr kapličky

Křižovatka - kostel sv. Kateřiny - restaurování omítek

Úherce - restaurátorský průzkum a záměr dřevěného stropu kostela

Cheb - kašna řemesel

Cheb - vizualizace plastiky sépie

Cheb - vizualizace zimního zakrytí kašny Divý muž

Krásno - sloup Nejsvětější Trojice - výroba kovaného zábradlí

Karlovy Vary - Hotel Zawojski - návrh a výroba nového baru

Klatovy - restaurování Božích muk v Máchově ulici

Jeseník - restaurování bronzové plastiky orla na Polském památníku

Osek - restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

Osek - restaurování památníku katastrofy na dole Pokrok

Praha - oprava a přesun kaple křížové cesty z Lorety do Hájku

Moravská Třebová - Cesta od renesance k baroku

Cheb - restaurování domovního znamení

Plzeň - Mestlův dům - obnova vrat

Krašovice - obnova fasády kostela sv. Jiljí

Verušičky - kostel - stavebně historický průzkum, restaurátorský průzkum a záměr

Tajanov - Boží muka, restaurování

Klatovy - Chaloupky - restaurování Božích muk

Klášter u Nepomuku - restaurování sochy Piety

Česká Třebová - kamenný portál a podokenní římsy č.p.11

Toužim - socha Jiřího z Poděbrad, návrh a zhotovení

Praha - Malvazinky, restaurování hrobu Rayman

Plzeň - Ústřední hřbitov- čestné hroby, restaurování

Klatovy - brána - kamenné prvky

Klatovy - hřbitovní brána - restaurování kamenných prvků

Osek - památník Nelson - stavebně historický průzkum

Svatý Ján - kostel Narození sv. Jana Křtitele

Karlovy Vary - hotel Zawojski - krycí lišty alarmu

Terešov - kamenná zeď

Osek - Kuchyňské brány, restaurování

Teplá - kostel sv. Jiljí, restaurátorský průzkum a záměr

Nýrsko - restaurátorský průzkum a záměr interiéru fary

Verušíčky - restaurátorský průzkum a záměr fabionu

Znojmo - restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

Velvary - restaurování sochy Panny Marie Bolestné

Cheb - dřevěný Krucifix na kostele Zvěstování Panny Marie - rest. průzkum a záměr

Galerie Mánes - restaurátorský dozor, dokumentace a analýzy

Bečov - kamenná zeď

Karlovy Vary - restaurování zdobných prvků střechy Císařských lázní - II. etapa

Plzeň - divadlo J.K.T. - oprava výmalby koč. vjezdu

Žlutice - výroba mříží do kapliček

Krajková - sloup se sochou Panny Marie - deinstalace

Bečov - studie budoucí využitelnosti zámku

Cheb - Dlouhá 462/27 - fasáda - reliéf Panny Marie

Rakovník - rekonstrukce založení sousoší Panny Marie na Husově nám.

Osek - čištění fasády DDM

Krásno - modelace čučku

Klatovy - restaurování štukových říms hřbitovní brány

Karlovy Vary - Hotel Zawojski - okenní lišty

Karlovy Vary - soud - čištění Torbem

Kyselka - zaměření malířské výzdoby

Krašovice - nápisová deska

Číčovice - dokumentace sloupu sv. Salvátora

Hostouň - zhotovení nápisové desky

Plzeň - technická pomoc při návrhu výměny dveří OS

Lomnice - dveře a okna kostela sv. Jiljí - rest. průzkum a záměr

Bečov - studie, II. etapa

 

 2011

Krásno - rest. průzkum a záměr kašny a sloupu

Krašovice - rest. průzkum a záměr fasády kostela

Letiny - restaurování sloupku

Mlázovy - restaurátorský dozor a dokumentace při obnově fasády zámku

Klatovy - socha sv. Jana Nepomuckého

Tuchoměřice - zhotovení výdusku sochy Panny Marie

Tuchoměřice - zhotovení výdusku sochy Panny Marie immaculaty

Krásno - rest. průzkum a záměr

Krásno - sloup Nejsv. Trojice

Vysoké Mýto - socha sv. Josefa - zhotovení druhého výdusku

Turnov - restaurování kříže u kostela

Kutná Hora - Palackého 155 - obnova fasády

Skalná - kostel sv. Šebestiána - rest. průzkum a záměr

Karlovy Vary - restaurování zdobných prvků střechy Císařských lázní - 1. etapa

Libá - kostel, jižní průčelí

Skalná - obnova fasády kostela

Úherce - obnova fasády věže kostela

Trnová - dětský domov - obnova kamenné zdi

Praha- hroby a hrobky -  II. etapa

Kladruby - restaurování fasády kláštera

Plzeň - čištění pomníku Františka Křižíka

Valeč - restaurování dveří kostela

Znojmo - restaurování sochy sv. Františka Xaverského

Toužim - deinstalace a sanace dřevěného stropu zámku

Bělá pod Bezdězem - architektonické prvky

Kladruby - okno V 10 kláštera - restaurováíní  a doplnění štukové výzdoby

Strážov - restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

Plzeň - Majerova 2

Jeseník - rest. průzkum a záměr plastiky orla na Polském památníku

Cheb - obnova fasády domu

Praha - hroby - III. etapa

Mrtník - restaurátorská dokumentace

Cheb - kašna "Růžový vrch" - rest. průzkum a záměr

Skalná - restaurování grotty a mříže v kostele

Plzeň - Mestlův dům, Dominikánská 25/14

Kounov - socha sv. Vojtěcha

Cheb - kašna řemesel - PD

Praha, Motol - památník

Merklín - kalich na kostele - rest. dokumentace

Valeč - kostel Nejsvětější Trojice - oprava ulomené ruky světce

Valeč - oprava dveří v kostele

Kyselka - hotel Praha - pasportizace

Tajanov - restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

Tajanov - deinstalace sochy sv. Jana Nepomuckého

Plzeň - restaurování kamenných krakorců domu na nám. Republiky

Plzeň - Divadlo J. K. Tyla - projektová dokumentace střechy

Skalná - kazatelna, oltář, kříž - rest. průzkum a záměr

Valeč - berla sv. Vojtěcha

Rokycany - sochy na průčelí OS - rest. průzkum a záměr

Verušičky - stavebně historický průzkum sýpky

Karlovy Vary - Rýnský dvůr

Krajková - rest. průzkum a záměr

Mrtník - restaurování Božích muk

Praha - nápis pro Motol

Karlovy Vary - hotel Zawojski - vizualizace stěny

Krásno - 3D sken sochy

Staré Sedlo - areál farního kostela Nanebevzetí Panny Marie