Obsah

Rekostrukce vrat a kamenných ostění portálů interiéru měš'tanského domu v Dominikánské ulici v Plzni

Rekostrukce vrat a kamenných ostění portálů interiéru měš'tanského domu v Dominikánské ulici v Plzni